Ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå blankett

[PDF]

Ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå

Om du får sjukpenning på fortsättningsnivå eller sjukpenning i särskilda fall så får du ett utbetalningsbesked om det. Ja Nej. Om du svarar nej kommer du att behöva ansöka om sjukpenning igen. Det betyder att handläggningen …

Sjukpenning – Försäkringskassan

Därefter kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Den som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå även efter 364 dagar. Bedömningsgrunderna ändras under sjukskrivningsperioden.

Ansökan fler dagar med sjukpenning på normalnivå

Ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå Om du tidigare fått sjukpenning i 364 dagar men inte skulle beviljas fler dagar med sjukpenning på normalnivå, kan du välja att den här blanketten ska gälla som en ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå.

Uppdaterad information om sjukpenning för allvarligt …

Försäkringskassan vill helst att alla ska vara sjuka enligt samma mall. 364 dagar med sjukpenning på normalnivå, 550 dagar med sjukpenning på fortsättningsnivå, och 90 dagar i karens, då du får aktivitetsersättning. Sen börjar du om från början igen. Att få sjukersättning är svårt. Det kan ta tid att överklaga om du får avslag på din ansökan, …

Var hittar jag blanketten för att ansöka om sjukpenning

Jag ska ansöka om sjukpenning men hittar inte blanketten på Försäkringskassans hemsida. Var finns den någonstans?

Så här ansöker du om sjukpenning – YouTube

Click to view on Bing2:41

May 26, 2017 · Instruktionsfilm om hur du som anställd anmäler din sjukpenning på Mina sidor. Klicka på ikonen för undertexter om du vill att filmen ska textas.

Author: Försäkringskassan

Allvarligt sjuka har rätt till sjukpenning – …

Den som är allvarligt sjuk kan ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Dessa dagar tar inte slut. Så länge som man har ett giltigt intyg, och ens hälsa inte förbättrats, så kan man vara sjukskriven utan bortre tidsgräns. Blankett för att ansöka om fler dagar med sjukpenning på normalnivå:

Ersättningsnivå och utbetalning

Om förutsättningarna för att beviljas sjukpenning på normalnivå är uppfyllda beviljar Försäkringskassan normalt sjukpenning från och med dag 15. Dag 1 i sjukperioden är karensdag och dag 2-14 är dagar med sjuklön från arbetsgivaren.

Vilket sjukdomstillstånd kvalificerar sig för förlängd

 ·

Sep 18, 2013 · Kriterierna för rätten till sjukpenning dag 364 och på fortsättningsnivå skiljer sig inte och du kan vara sjukskriven på deltid även då du uppbär sjukpenning på fortsättningsnivå. Läs gärna mer i den bifogade länken om vad som gäller då du är sjukskriven en längre tid, efter dag 364.

Vilken blankett gäller för ansökan om förlängning av

Vilken blankett gäller för ansökan om förlängning av sjukskrivning? Genom att logga in med bank-ID på Mina Sidor kan man ansöka om sjukpenning på fortsättningsnivå eller fler dagar med sjukpenning på normalnivå. Man …