Investor föreslår höjd utdelning

Investor föreslår höjd utdelning – di.se

 ·

Under kvartalet investerade Investor totalt 1.011 Mkr i Ericssonaktier och bolagets ägande uppgick vid utgången av kvartalet till 5,9 procent av kapitalet och 21,8 procent av rösterna. ”Vår tro är att den nye vd:n Börje Ekholm och hans team gradvis kommer att kunna realisera den långsiktiga potentialen i företaget”, skriver Johan Forssell.

Investor föreslår höjd utdelning | Realtid.se

Investors styrelse föreslår en utdelning om 11 kronor, vilket är 10 procent mer än under fjolåret. Investor ska fortsätta investera i EQT samt addera fler dotterföretag inom Patricia Industries, meddelar vd Johan Forssell.

Investor föreslår höjd utdelning | Affärsvärlden

Investors resultat efter skatt blev 9.181 miljoner kronor (14.716). Resultatet per aktie uppgick till 12:00kronor (19:26). Bolaget föreslår en utdelning på 11:00 kronor (10:00).

Stocks in Play – Höjd utdelning sätter fart på Investor

 ·

Investor höjer utdelningen en krona till 12 kronor Investor rapporterar ett justerat substansvärde på 503 kronor per aktie per den 31 december. Bolaget ökar utdelningen till …

Scania föreslår höjd utdelning | Scania Group

Styrelsen i Scania har beslutat att föreslå bolagsstämman en höjning av utdelningen för räkenskapsåret 1999 till 7 kr per aktie (6:50).

Frihetsmaskinen: Investor höjer utdelningen – Utdelning …

Idag föreslår Investor att man höjer utdelningen med en krona precis som man gjort de senaste åren. Den nya utdelningen blir alltså 9% högre och 12kr per aktie. Man föreslår också att utdelningen ska delas upp på två delar. 8kr som ska delas ut i maj och resterande 4kr i november.

[PDF]

ABB föreslår höjd utdelning mot bakgrund av stabil

25 april 2013 väntas första handelsdag utan rätt till utdelning vara 29 april 2013 för aktier handlade på börserna i Schweiz och Sverige samt 30 april 2013 för American Depositary Shares (ADS) som handlas på börsen i New York. Respektive utbetalningsdag väntas vara 3 maj 2013 i Schweiz, 7 maj 2013 i Sverige och 10 maj 2013 i USA.

Investor höjer utdelningen en krona till 12 kronor | …

Investor rapporterar ett justerat substansvärde på 503 kronor per aktie per den 31 december. Bolaget ökar utdelningen till 12 kronor (11). Resultatet efter skatt blev -1 016 miljoner kronor (9 181).

Investor: Höjd utdelning är på en uthållig nivå – VD

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 6 kronor per aktie, jämfört med 5 kronor föregående år. ”Vi bedömer att det är en uthållig nivå”, säger Börje Ekholm.

Acando Bokslutskommuniké 2017 | Acando

Styrelsen avser att föreslå årsstämman att besluta om en utdelning om 1,40 SEK (1,30) per aktie, motsvarande totalt ca 145 MSEK (134) Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar 2017 är ett nytt rekordår för alla oss som verkar i Acando.